ОДРЖАН САСТАНАК СА МИНИСТАРКОМ ПОЉОПРИВРЕДЕ О ВРАЋАЊУ ВЛАСНИШТВА НАД ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ У КО БАТАЈНИЦА

14. децембар 2023.

 

Министарка пољопривреде шумарства и водопривреде Јелена Танасковић, директор Управе за пољопривредно земљиште Бранко Лакић и члан Већа Градске општине Земун Бошко Радовановић одржали су састанак са корисницима пољопривредног земљишта у КО Батајница како би из статуса садашњих корисника постали имаоци својине. Разговором са њима министарка је успела да реши вишедеценијски проблем и пронашла модел по којем ће се радити на решењу око власништва земљишта и процеса реституције. Одлуком о одређивању земљишта које престаје да буде градско грађевинско земљиште и грађевинско земљиште у КО Батајница , коју је донела Скупштина ГО Земун1991. године таксативно су наведене парцеле које могу да уђу у поступак враћања у ранији режим својине.

 

За сваку наведену парцелу корисник трeба да поднесе захтев општини Земун како би се утврдило да ли је била предмет враћања и да ли су добили новчану надокнаду за исту парцелу, а потом ће упутити допис Државном правобранилаштву које ће на основу позитивног мишљења коју ће дати Министарства пољопривреде и Управа за пољопривредно земљиште имати могућност да врати право својине и да се упише у катастру.