ОДРЖАН САСТАНАК СА КОРИСНИЦИМА СОЦИЈАЛНИХ СТАНОВА ИЗ НАСЕЉА КАМЕНДИН

01. децембар 2014.

01.12.2014

 

У организацији Секретаријата за социјалну заштиту и члана Градског већа Стеве Таталовића, одржан је састанак са корисницима социјалних станова из насеља Камендин у Земун Пољу. Становници су изнели примедбе на квалитет и услове живота у овом насељу, а као разлог су навели неадекватно понашање једног броја корисника социјалних станова, који се не старају на домаћински начин о имовини и не поштују кућни ред у зградама и насељу.

Састанку су присуствовали и Владимир Костић, члан Већа општине Земун, Јасмина Ивановић, градска секретарка за социјалну заштиту, директор Градског центра за социјални рад Владимир Илић, као и представници Министарства унутрашњих послова и председник Националног савета Рома Витомир Михајловић.

На састанку је постигнут договор да Секретаријат за социјалну заштиту у сарадњи са осталим градским секретаријатима у наредном периоду, а најдаље до месец дана, предузме све потребне кораке, како би се решили проблеми које су ови становници навели. Градски органи ће интензивније излазити на терен и контролисати начин коришћења објеката и услове живота. Договорено је да ће се наставити са праћењем похађања наставе и да ће станаре социјалних станова редовно обилазити представници Дома здравља, а по потреби ће се укључивати и Градски завод за јавно здравље. Центар за социјални рад ће предузити све потребне мере и пружиће подршку, а наставиће се и сарадња са Полицијском управом за град Београд.

У претходном периоду Секретаријат за социјалну заштиту интензивно је радио и наставиће да ради са становницима социјалних станова. Канцеларије у Земун Пољу и Новом Београду и даље су на располагању, како би се закупцима социјалних станова помогло да се на што бољи начин уклопе у нову средину и интегришу у друштво.

grb8675612316