ОДРЖАНА 5. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

28. децембар 2020.

У уторак, 29. децембра 2020. године одржана је 5. седница Скупштине Градске општине Земун.

 

На почетку заседања одборници су усвојили извештај Комисије за административна и мандатна питања са предлогом Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Земун.

 

У наставку заседања, Скупштина је донела Одлуку о промени Статута Градске општине Земун, Одлуку о буџету Градске општине Земун за 2021. годину, Одлуку о обављању послова екстерне ревизије завршног рачуна буџета Градске општине Земун за 2020. годину. Усвојен је и Кадровски план Градске општине Земун за 2021. годину.

 

Одборници Скупштине Градске општине Земун донели су Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о остваривању права на накнаду трошкова сахрањивања из буџета Градске општине Земун. Донета је и Одлука о допуни Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун, као и Одлука о измени Одлуке о некатегорисаним путевима и саобраћајним површинама у јавном коришћењу унутар блока на подручју Градске општине Земун.

 

Скупштина је донела Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа ”Пословни центар Земун” за 2020. годину, затим и Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2021. годину, Решење о давању сагласности на измене и допуне ценовника пијачних услуга, као и сагласност на предлог Правилника о раду овог јавног предузећа.

 

На крају заседања Скупштина је донела Решење о разрешењу члана Савета за буџет и финансије и избору новог члана Савета, Решење о разрешењу члана Издавачког Савета ”Земунских новина” и избору новог члана Савета, Решење о разрешењу члана Савета за развој и унапређење приватног предузетништва, пољопривреду, сточарство, шумарство и водопривреду и избору новог члана Савета, Решење о разрешењу члана Комисије за административна и мандатна питања и избору новог члана Комисије и Решење о разрешењу члана Комисије за образовање, културу и физичку културу и обавила избору новог члана Комисије. Донето је и Решење о именовању члана Управног одбора Туристичког културног центра Градске општине Земун, као и Решење о утврђивању дела Батајнице, дела Земун Поља и дела Земуна као посебних насељених места на подручју Градске општине Земун.

 

Председник Градске општине Земун Гаврило Ковачевић је рекао да је утврђивање посебних насељених места на подручју Градске општине Земун: насеље Шангај, насеља Алтина и Плави хоризонт и насеље Војни пут урађена јер постоје реални проблеми на терену када је у питању одржавање чистоће.

 

”Овим смо избегли прекршај по питању Државне ревизорске институције и створили правни основ како бисмо били у прилици да издвојимо одређена средства, између осталог, за одржавање до сада запуштених зелених површина и решавање питања плављења појединих улица након обилних падавина”, рекао је Ковачевић у свом обраћању одборницима, уз напомену да ће у наредном периоду Градска општина Земун бити још ефикаснија у свом раду.

 

Председник Скупштине Градске општине Земун Мирослав Гајић се захвалио одборницима и сарадницима на савесном раду и конструктивним предлозима који су допринели просперитету Земуна, честитао им предстојеће новогодишње и божићне празнике и изразио уверење да ће се тренд развоја Општине наставити и у 2021. години.