ОДРЖАНА 19. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

19. фебруар 2015.

У четвртак, 19. фебруара 2015. године одржана је 19. седница Скупштине градске општине Земун.

Скупштина је утврдила престанак мандата одборнику Зорану Масалу, због подношења оставке, а у складу са Одлуком о Општинском правобранилаштву градске општине Земун за општинског правобраниоца поставила Дражена Мајсторовић, дипл. правника, као и заменике општинског правобраниоца, Даницу Симеуновић, Гордану Пиперац Рајчевић и Милијану Пејатовић, дипл. правнике, којима је утврђен престанак функције јавног правобраниоца и заменика јавног правобраниоца.

У даљем раду одборници су усвојили Извештај о раду Управе градске општине Земун за 2014. годину и донели: Одлуку о измени Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска општина Земун, Закључак о усвајању Локалног акционог плана за запошљавање градске општине Земун за 2015. годину, Решење о давању сагласности на Извештај о пословању и годишњи обрачун Јавног предузећа „Пословни простор Земун“ за 2014. годину и Решење о давању сагласности на употребу имена градске општине Земун у називу Тржног центра „Земун парк“.

 

SEDNICA SKUPSTINE2 (Small)

 

SEDNICA SKUPSTINE1 (Small)