ОДРЖАНА ЧЕТРНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

18. септембар 2014.

18.09.2014

 

У среду, 17. септембра 2014. године, одржана је четрнаеста седница Скупштине градске општине Земун.

Одборници су усвојили Извештај о извршењу буџета градске општине Земун за период од 01. јануара до 30. јуна 2014. године и Извештај о раду Управе градске општине Земун за период од 01. јануара до 30. јуна 2014. године.

У даљем раду Скупштина је разрешила дужности заменика члана Изборне комисије градске општине Земун, Зорана Марковића, а за новог заменика члана именовала Милана Милисављевића.

Донет је Закључак о давању мишљења на Нацрт плана детаљне регулације насеља „Алтина 2“ у Земуну – грађевински блокови 1 и 8.

Због подношења оставке на функцију члана Већа градске општине Земун и преласка на другу дужност утврђен је престанак функције члану Већа, Бојану Бајагићу.

naslovna skupstina

foto 1 skupstina