ОДРЖАНА ЧЕТВРТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

27. октобар 2020.

У понедељак, 26. октобра 2020. године одржана је четврта седница Скупштине Градске општине Земун.

Одборници Скупштине донели су Закључак о преношењу у 2021. годину права додељивања Јавних признања Градске општине Земун која нису додељена у 2020. години, као и Одлуку о додели повеље о Јавном признању запосленима у здравственим установама Земуна у 2020. години.

Поднет је извештај о извршењу буџета Градске општине Земун за период од 1. јануара до 30. септембра 2020. године.

Скупштина је донела Одлуку о трећем ребалансу буџета Градске општине Земун за 2020. годину, као и Одлуку о измени Одлуке о установљењу награде ”Полицајац месеца” и награде ”Ватрогасац месеца”. Донет је и Закључак о усвајању извештаја о реализацији спортских програма и пројеката финансираних и суфинансираних из буџета Градске општине Земун у 2019. години.

У наставку седнице Одборници су донели Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације Градске општине Земун, Решење о разрешењу члана Управног одбора туристичко-културног центра Градске општине Земун, Решење о образовању Комисије за споменике и називе улица и тргова, Решење о образовању комисије за решавање стамбених потреба бораца, војних инвалида и породица палих бораца, Решење о образовању општинског Савета родитеља Градске општине Земун у школској 2020/2021. години, Решење о разрешењу и именовању чланова Комисије за давање мишљења о остваривању права из области борачко-инвалидске заштите и Решење о образовању Савета за запошљавање Градске општине Земун.

На крају заседања донето је Решење о утврђивању престанка мандата члановима Надзорног одбора Јавног предузећа Пословни центар Земун, а затим је именован нови члан Надзорног одбора.