ОДРЖАНА ПРВА СЕДНИЦА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

04. новембар 2020.

Заменик предсeдника Градске општине Земун Жарко Дроњак, као заменик команданта општинског Штаба за ванредне ситуације председавао је  4. новембра седницом Штаба.

 

На седници је дата информација са 4. седнице Скупштине ГО Земун о формирању Штаба за ванредне ситуације ГО Земун. За команданта Штаба за ванредне ситуације Градске општине Земун именован је председник Градске општине Земун Гаврило Ковачевић, за заменика команданта заменик председника Градске општине Земун Жарко Дроњак, а за начелницу именована је инспекторка цивилне заштите Славица Томовић. Штаб је састављен од 38 нових чланова – руководства и стручних лица из Градске општине Земун, Полицијске станице Земун, Центра Министарства одбране Одељења Нови Београд и Земун, Црвеног крста Земун, Дома здравља Земун, ВП ”Галовица”, Ватрогасно-спасилачке јединице Земун, ДВД ”Матица” Земун и Агенције ЈП ”Пословни простор Земун” д.о.о.

У даљем раду, чланови Штаба су једногласно усвојили План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за ГО Земун.

На седници је речено да је у циљу спречавања ширења болести КОВИД 19 Градска општина Земун у константној комуникацији са Градским штабом за ванредне ситуације, Центром за ванредне ситуације, Управом за ванредне ситуације, као и са Секретаријатом за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима Града Београда.

Епидемиолошка ситуација се свакодневно прати на терену и предузимају се адекватне активности у складу са упутствима, предлозима, закључцима и наредбама Штаба за ванредне ситуације и Кризног штаб.

На основу правилника Министарства рада, запошљавања, борачка и социјална питања ГО Земун је донела План превентивних мера за спречавање ширења заразне болести КОВИД 19, а у склопу тих мера отказана је Свечана седница Скупштине Градске општине Земун поводом Празника општине – 5. новембра. Такође, рад са странкама је ограничен, шалтер сала функционише несметано, али уз примену свих превентивних мера.

Штаб за ванредне ситуације је извештај о припремљености и Оперативни план за зимску сезону 2020/21 упутио Секретаријату за послове одбране, ванредних ситуација, комуникацију и координацију односа са грађанима Града Београда, као и Управи за ванредне ситуације.

Општински штаб ће редовно одржавати седнице, доносити закључке о планираним резервним мерама и пратити стање на терену. Припремљено је девет локација за дистрибуцију индустријске соли: Магистратски трг бр. 1, Прве пруге бр. 7, Драгана Ракића бр.42, Павла Вујисића бр.65а – Алтина, Момчила Радивојевића бр.4 – Нова Галеника, Душана Мађарчића Корчагина – Земун Поље, Станка Тишме, код пијаце, Батајница, Београдска бр.1 – Угриновци и ул. Нова 4 бр. 92 – Грмовац. Потребне количине индустријске соли Градске општине Земун за зимску сезону су око 30 тона, а у резерви је 10,5 тона. Нове количине индустријске соли ће бити обезбеђене у сарадњи са ЈКП ”Београд пут”.

Комунална инспекција Градске општине Земун ће у сарадњи са другим надлежним службама и надаље обављати надзор леденица по крововима објеката, као и спровођење активности редовног чишћења снега на јавним саобраћајним површинама, јавним зеленим површинама и површинама око објеката јавне намене, попут, просветних, културних, научних, здравствених, социјалних установа и организација, као и других објеката за чије постојање се може утврдити јавни интерес у складу са законом.

На крају седнице је речено да Штаб за ванредне ситуације Градске општине Земун поседује црпне пумпе за извлачење воде из поплављених објеката, као и да ће се побољшати услови за одржавање опремљености технике.