ОБЈАВЉЕНИ УСЛОВИ ЗА НАГРАДE ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2022.ГОДИНУ

20. децембар 2022.

Секретаријат за културу издао је Обавештење о условима за додељивање Награда града Београда за 2022. годину.

 

Награда Деспот Стефан Лазаревић додељује се за највредније достигнуће у уметности, науци, медицини, архитектури, урбанизму, пољопривреди, новинарству, образовању, спорту и заштити животне средине, као и за херојско дело за дугогодишњи и трајан допринос развоју града Београда и за изузетан допринос у реализацији догађаја од значаја за град Београд (појединцу или групи).

 

Заслужни се могу наградити и више пута: за објављено књижевно дело или превод, представу, филм, концерт, дело из области науке или проналазак, медицине, архитектуре, пољопривреде, новинарства, спорта, херојско дело.

 

Објављени су и услови и критеријуми за кандидовање предлога за Награду Града Београда за стваралаштво младих, за ученике и студенте.

 

”У пакету” је и Награда Града Београда ”Светислав Стојановић” за изузетне резултате остварене у области заштите од пожара у 2022. години –  за појединца и ватрогасну јединицу.

 

Детаљније о условима за награде на линку:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1798945-obavestenje-o-uslovima-za-dodeljivanje-nagrada-grada-beograda-za-2022-godinu_2/