ОБУСТАВА САОБРАЋАЈА У ПРЕРАДОВИЋЕВОЈ УЛИЦИ

24. јун 2023.

Током извођења радова на текућем одржавању и отклањању околности којима се угрожава безбедност и здравље људи, објеката и саобраћаја, на постојећим линијским инфраструктурним објектима који су у надлежности ЈКП ”Београдске електране”, биће обустављен саобраћај, заузет и раскопан део коловоза у Прерадовићевој улици испред боја 3, у временском периоду од 26.6.2023. до 5.7.2023. године.