ОБНОВЉЕНО И УРЕЂЕНО ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ У УЛИЦИ СВЕТОЗАРА ПАПИЋА

08. август 2022.

Средствима буџета Градске општине Земун обновљена је, уређена и опремљена унутарблоковска површина, дечије игралиште у Улици Светозара Папића од броја 1 до 5 у земунском насељу Нова Галеника.

Уређене су прилазне стазе, ограда око игралишта, зановљене клупе, светиљке, зеленило и ђубријере.

Дотрајале дечије справе за игру замењене су новом њихалицом – коњићем, вртешком, клацкалицама и гнездом – све су постављене на безбедну гумену подлогу.

Игралиште је већ оживело и испуњено радосном грајом задовољних малишана и њихових пратилаца.