ОБИМНИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КЕЈА

22. новембар 2021.

Радови на замени електромреже и постављању нових водова за телекомуникацију, изградњи кишне и фекaлне канализације са колектором, замени водовода и цевовода у Улици Кеј ослобођења теку планираном динамиком.

 

По завршетку изградње и замене комуналне инфраструктуре, наставља се са радовима на комплетној реконструкцији и проширењу саобраћајнице, паркинга и тротоара, постављању нове расвете и оплемењивања зеленог појаса и дрвореда.

 

Радови се изводе истовремено на две деонице, део Улице Кеј ослобођења од Стевана Марковића до Марка Николића и потез од Његошеве улице до краја Кеја.