НОВУ КАНАЛИЗАЦИЈУ ДОБИЈА СЕЊСКИ ТРГ

18. октобар 2021.

После завршетка радова у Бежанијској улици, пројекат изградње секундарне канализационе мреже у Старом језгру Земуна, чији су инвеститори Град Београд – Секретаријат за комуналне и стамбене послове и Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, средином октобра настављен је постављањем цеви на Сењском тргу.

 

По пројекту хидротехничких инсталација нова секундарна канализациона мрежа предвиђена је за улице: Ћуковачки кут, део улице Стевана Ђукића од улице Ћуковачки кут до улице Ћуковачка, Душана Вукасовића, Ћуковачка, Ћуковачки руб, Василија Василијевића, улица између улице Душана Вукасовића и улице Василија Василијевића, Цетињска, део улице Сењског трга (од улице Ћуковачки руб до Орачке улице и део који се прикључује на Бежанинску улицу),  као и Орачка улица.

 

Фекална канализација ће бити рађена између Улица Душана Вукасовића и Улице Василија Василијевића. Кишна канализација ће бити рађена парцијално у улицама: Ћуковачки кут, Стевана Ђукића, Душана Вукасовића, Ћуковачкој, Ћуковачки Руб Сењски трг и Орачкој.

 

Поред нове канализационе инфраструктуре, све улице ће добити асфалтну подлогу са нивелацијом земљишта, тако да грађани више неће страховати од поплава и изливања шахтова. 

 

Процењена вредност радова који подразумевају и радове у централним улицама које излазе ка Дунаву је 383 милиона динара. Пројектом је обухваћено

30 улица у којима ће бити изграђено 6,5 километара канализационе мреже. Кишна канализација, дужине 5.280 метара, биће изграђена у свим улицама које припадају потенцијалном плавном подручју, док ће одводи за отпадне воде бити у дужини од 1.165 метара, како би се обезбедило прикључење корисника на градску канализациону мрежу.

 

Ова реконтрукција важна је и у контексту туристичке инфраструктуре, јер је Старо језгро Земуна представља амбијенталну целину од изузетне историјске и културне важности.