НОВОМ ОБИЛАЗНИЦОМ БРЖЕ ОД БАТАЈНИЦЕ ДО ЦЕНТРА ЗЕМУНА

01. децембар 2021.

Грађани насеља Шангај добили су нову обилазницу око будућег интермодалног терминала која им омогућује да дођу до центра Батајнице, али и брже да стигну до Земуна и Београда.

Захваљујући ефикасном раду Јавног предузећа ”Путеви Београда” и ЈКП ”Београд пут” радови на изградњи, санацији и доградњи постојећег некатегорисаног пута од Улице младих Горана до раскрснице са приступном саобраћајницом интермодалног терминала и логистичког центра ”Батајница” и Батајничке петље урађени су пре рока.

Изградњу саобраћајнице у дужини од 3630 метара иницирала је Градска општина Земун.