НОВИ ТОПЛОВОД У БАНАТСКОЈ УЛИЦИ

28. септембар 2021.

Радови на изградњи топловода на углу улица Цара Душана и Банатске у Земуну, омогућиће домаћинствима овог дела општине да се прикључе на стабилнији, економичнији и еколошки прихватљивији систем грејања од досадашњег на угаљ, дрва или пелет. Такође, на новоизграђену инфраструктуру прикључиће се и више од 1700 станова модерног насеља ”Земунске капије”.

Од августа је урађено готово 2,5 километра нових цеви, а инвеститор Грађевинска дирекција Србије  је у комунално опремање овог потеза уложила 120 милиона динара. Пројектну документацију и радове изводи ЈКП ”Београдске електране”. Радови су у завршној фази, а рок је крај септембра.