НОВИ ПОСЛОВНИ КОМПЛЕКС У КРУГУ ФАБРИКЕ ”ЗМАЈ”

28. јул 2021.

На простору некадашњег комплекса фабрике ”Змај” градиће се пословни комплекс површине веће од 69 хиљада квадрата састављен од четири зграде. Пословни комплекс ће се градити у две фазе.

Тренутно је разрађен урбанистички пројекат за прву фазу који обухвата два објекта укупне површине 30.881 квадрата. Ове две пословне зграде биће изграђене у форми слободностојећих објеката са посебном организационом структуром простора по систему “shell and core”, који оставља могућност да се један пословни простор простире на читавој етажи, или да се подели на мање целине у зависности од жеља будућих корисника.

Инвеститор је компанија ”Afi Zmaj West”, док је израду пројекта обавила компанија ”Bureau Cube Partners d.o.o”.