НОВИ ПАРК У АЛТИНИ ПО САВРЕМЕНИМ СТАНДАРДИМА

10. март 2021.

Радови на изградњи парка површине од седам хиљада квадрата у Улици Јустина Поповића, насеље Алтина, који су почели крајем јануара одвијају се по утврђеном плану.

 

Парк је пројектован као простор ограђен металном оградом који је безбедан за све кориснике и у свим временским условима. Посебан акценат дат је на јавно осветљење, ”прозрачност” и отвореност простора без заклањања парковских активности, поплочани делови парка су од материјала који нису клизави.

 

Модеран парковски комплекс ће имати играонице, теретану за рекреацију одраслих, простор за фитнес и друштвене игре, зеленило, пешачке стазе, клупе, наткривене сетове за одмор, јавну чесму и фонтану у централном делу.

 

Парк је пројектован као површина са припадајућом инфраструктуром – водовод, канализација, јавна расвета и систем за заливање и прање. Посебно се води рачуна о несметаном кретању и приступу особама са инвалидитетом и старијим особама, као и о безбедности деце у оквиру парковског комплекса.

Пројекат за уређене нове зелене оазе у насељу Алтина покренула је Градска општина Земун, а циљу урбанизације овог насеља.