НОВИ ИЗГЛЕД КЕЈА ОСЛОБОЂЕЊА И ПРИОБАЉА ДУНАВА

19. октобар 2021.

Градска општина Земун је у сарадњи са Удружeњем архитеката Србије почетком октобра расписала конкурс за урбанистичко-архитектонско идејно решење обалоутврде Земунског кеја.

Тим поводом, председник Градске општине Земун Гаврило Ковачевић обишао је локацију и за Београдску хронику РТС презентовао овај пројекат.

”Главни разлог зашто ово радимо је потреба да се и овај део Земунског кеја уреди, од клуба ”Радецки” до Пупиновог моста. У питању је дужина од 2,7 километара, односно 22,2 хектара земљишта. Овај потез је различите конфигурације и зато је веома важно да се нађе најоптималније решење које је у складу са планом детаљне регулације за овај простор. Продужетком кеја добијамо нову пешачку и бициклистичку стазу, зелени појас и рекреативне садржаје, а решава се и проблем одрона лесне заравни ка Дунаву”, рекао је Ковачевић, уз напомену да после идејног решења следи израда урбанистичког пројекта, идејног пројекта на основу којег ће бити прикупљени локацијски услови, а затим следи главни пројекат и аплицирање за грађевинску дозволу.

Сви заинтересовани стручњаци могу да понуде своја решења новог изгледа земунског приобаља и документацију предају до 7. децембра. Више информација о начину конкурисања налази се на сајту Градске општине Земун www.zemun.rs.

Најбољи конкурсни рад ће изабрати жири који чини представници општине Земун као наручиоца и архитекте из удружења архитеката Србије.

Као други, од десет пројеката које општина Земун реализује на потезу старог градског језгра председник Гаврило Ковачевић најавио је да ће осмомесечни радови на реконструкцији Улице Кеј ослобођења отпочети наредне недеље. После обављених обимних радова на замени комуналне инфраструктуре, већи део ове улице ће уместо асфалта добити камену коцку како би Старо језгро Земуна изгледало попут реномираних туристичких места широм Европе.