НОВА ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА У ПРВОМАЈСКОЈ И МИЋА РАДАКОВИЋА

20. мај 2022.

Ослушкујући потребе грађана, Градска општина Земун је ове године реконструисала бројна дечија игралишта на својој територији.

У Првомајској улици од броја 33 до 35 су додати нови стубићи око игралишта, постављене су гумене плоче, дечије справе и засађено је ново зеленило. Водећи рачуна о заштити животне средине, набављене су нове канте за отпатке и простор је осветљен соларним светиљкама модерног изгледа.

У једној од најпространијих унутар-блоковских површина, на готово 4,5 хиљаде квадрата у улици Мића Радаковића од 2 до 8, обновљене су приступне стазе, асфалтирани терени за кошарку и мали фудбал, замењени реквизити и постављена нова заштитна ограда у дужини од 28 метара према дечијем игралишту.

Поред уређења подлога, дечије игралиште је опремљено новим справама, базеном са песком и вежбаоницом на отвореном.

Посебан кутак је направљен са сетовима за шах и друштвене игре, а постављене су и клупе, ђубријере и соларне светиљке.