НАЈЛЕПША ЗЕМУНСКА УЛИЦА – КЕЈ ОСЛОБОЂЕЊА

19. октобар 2022.

После комплетне реконструкције саобраћајнице, Улица Кеј ослобођења представља нови стандард и принцип по коме се изводе свеобухватни радови на путној инфраструктури.

Реконструисано је и замењено све што се налазило у ”утроби” улице: канализациона мрежа, цевоводи, електрични и телекомуникациони водови и заштићен гасовод.

Постављена је нова расвета и обновљен зелени појас.

Део саобраћајнице је стављен под коцку, урађени су тротоари, направљен је кружни ток, улица је проширена, чиме је убрзан проток саобраћаја.