НАДВОЖЊАК ПРЕКО ПРУГЕ У БАТАЈНИЦИ

29. јул 2022.

Изградња надвожњака преко пруге у Батајници је завршена и путнички саобраћај се одвија несметано.

Надвожњак је дужине 288 метара, са 12 стубова, са две саобраћајне траке, тротоарима, банкинама, заштитном оградом и расветом.

 

Постављена је одговарајућа саобраћајна сигнализација за промет лаког саобраћаја.

 

Убрзано се ради на приступним саобраћајницама како би се у догледно време саобраћај одвијао у пуном капацитету.

 

Приступне саобраћајнице повезаће надвожњак са Улицом мајора Зорана Радосављевића у Батајници, државним путем, Шангајском и Бранка Живковића.