МВ-У-8/17

15. март 2017.

Позив за подношење понуда за ЈН мале вредности – услуге снимања и припреме материјала за објављивање.
Број МВ-У-8/17.
Конкурсна документација за ЈН мале вредности – услуге снимања и припреме материјала за објављивање.
Број МВ-У-8/17.

Позив за подношење понуда

Конкурснa документацијa

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору