МВ-У-7/20

03. јун 2020.

Број јавне набавке ЈН МВ-У-7/20

Одржавање сајта ГО Земун

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору