МВ-У-6/17

10. март 2017.

Позив за подношење понуда за ЈН мале вредности – услуга – услуга call centar.
Број МВ-У-6/17.
Конкурсна документација за ЈН мале вредности – услуга – услуга call centar.
Број МВ-У-6/17.

Позив за подношење понуда

Конкурснa документација

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору