МВ-У-5/17

07. март 2017.

Позив за подношење понуда за ЈН мале вредности – услуга – одржавање сајтова ГО Земун и мреже електронске поште.
Број МВ-У-5/17.
Конкурсна документација за ЈН мале вредности – услуга – одржавање сајтова ГО Земун и мреже електронске поште.
Број МВ-У-5/17.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукa о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка јавне набавке