МВ-У-4/17

02. март 2017.

Позив за подношење понуда за ЈН мале вредности – услуга – Сервисне услуге одржавања возила.
Број МВ-У-4/17.
Конкурсна документација Позив за подношење понуда за ЈН мале вредности – услуга – Сервисне услуге одржавања возила.
Број МВ-У-4/17.

Позив за подношење понуда

Конкурснa документацијa

Обавештење о закљученом уговору