МВ-У-3/16

22. фебруар 2016.

Позив за подношење понудe за јавну набавку мале вредности – набавка услуге – снимање и монтажа видео материјала везаног за активности наручиоца и постављање на сајт наручиоца.Број јавне набавке МВ-У-3/16.
Конкурсну документацијa за јавну набавку мале вредности – набавка услуге – снимање и монтажа видео материјала везаног за активности наручиоца и постављање на сајт наручиоца.Број јавне набавке МВ-У-3/16.
Позив за Подношење понуде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена 1
Одлука о обустави поступка