МВ-У-2/16

19. фебруар 2016.

Позив за подношење понудe за јавну набавку мале вредности – набавка услуге – смештаја и превоза ученика – међуопштинска и међународна сарадња.Број јавне набавке МВ-У-2/16.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – набавка услуге – смештаја и превоза ученика – међуопштинска и међународна сарадња.Број јавне набавке МВ-У-2/16.
Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору