МВ-У-19/17

30. јун 2017.

Број јавне набавке ЈН МВ-У-19/17
Заштита животне средине – Eко патрола
 
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору