МВ-У-19/16

13. јул 2016.

 
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности – услуге инофрмисања јавности – call centar.
Број МВ-У-19/16.

Конкурсну документација за јавну набавку мале вредности – услуге инофрмисања јавности – call centar.
Број МВ-У-19/16.

Позив за подношење понуда

Конкурснa документацију

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору