МВ-У-13/17

12. април 2017.

Позив за подношење понуде за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – услуга стручног надзора над радовима на насипању и одржаваљу сеоских, пољских и других некатегорисаних путева.
Број јавне набавке ЈН МВ-У-13/17.

Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – услуга стручног надзора над радовима на насипању и одржаваљу сеоских, пољских и других некатегорисаних путева.
Број јавне набавке ЈН МВ-У-13/17.

Позив за подношење понуде

Конкурснa документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученoм уговору