МВ-У-12/17

13. април 2017.

Позив за подношење понуде за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – одржавање сервера и поправке компјутерске опреме и опреме за комуникацију.
Број јавне набавке ЈН МВ-У-12/17.
Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – одржавање сервера и поправке компјутерске опреме и опреме за комуникацију.
Број јавне набавке ЈН МВ-У-12/17.

Позив за подношење понуде

Конкурснa документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору