МВ-Д-9/16

21. март 2016.

Позив за подношење понудe за јавну набавку мале вредности – набавка добара – набавка административне опреме -рачунарска опрема.Број јавне набавке МВ-Д-9/16.

Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности – набавка добара – набавка административне опреме – рачунарска опрема.Број јавне набавке МВ-Д-9/16.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Појашњења 1

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору