МВ-Д-8/20

12. јун 2020.

Број јавне набавке ЈН МВ-Д-8/20

Набавка рачунара

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору