МВ-Д-22/16

22. август 2016.

Позив за подношење понудe за јавну набавку мале вредности –
набавка добара – набавка административне опреме – рачунарска опрема – партија 2, Број јавне набавке МВ-Д-22/16.
Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности –
набавка добара – набавка административне опреме – рачунарска опрема – партија 2, Број јавне набавке МВ-Д-22/16.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Измена 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Појашњења 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору