МВ-Д-13/16

20. мај 2016.

Позив за подношење понудe за јавну набавку мале вредности –
набавка добара – набавка средстава за одржавање хигијене за потребе Управе ГО Земун, Број јавне набавке МВ-Д-13/16.
Конкурснa документацију за јавну набавку мале вредности –
набавка добара – набавка средстава за одржавање хигијене за потребе Управе ГО Земун, Број јавне набавке МВ-Д-13/16.
Позив за подношење понудe
Конкурсна документација

Појашњење КД 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Изменa конкурсне документације 1

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка