МВ-Д-12/16

09. мај 2016.

Позив за подношење понудe за јавну набавку мале вредности – набавка добара – набавка горива.
Број јавне набавке МВ-Д-12/16.
Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности – набавка добара – набавка горива.
Број јавне набавке МВ-Д-12/16.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Измена КД 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлуку о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору