МВ-Д-11/16

28. март 2016.

Позив за подношење понудe за јавну набавку мале вредности – набавка добара – набавка рачунарских делова.
Број јавне набавке МВ-Д-11/16.
Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности – набавка добара – набавка рачунарских делова.
Број јавне набавке МВ-Д-11/16.

Позив за подношење понуде

КД

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору