МВ-Д-10/16

21. март 2016.

Позив за подношење понудe и Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – набавка добара – набавка административне опреме-скенери, штампачи, број јавне набавке МВ-Д-10/16.

Позив за подношење понудe

Измена 1

Појашњења 1 и изменa 2

Одлукa о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка