ЛЕАП РАЗМАТРАЛА ОПШТИНСКА ФОКУС ГРУПА

18. фебруар 2011.

Како би се утврдили приоритети из области заштите и унапређења животне средине у Земуну одржана је у четвртак, 17. фебруара 2011. године прва фокус група. Наставак јавне расправе за утврђивање еколошких приоритета одржаће се на Другој фокус групи.

Циљ сваке фокус групе је да детаљније спозна и разради истраживане појаве. Због тога је Радна група за израду Локалног еколошког акционог плана Земуна (ЛЕАП Земуна) одлучила  да у рад укључи представнике ГО Земун – помоћника председника ГО Земун Дејана Матића, чланове Већа ГО Земун Владимира Костића и Милосава Стаменова, као и начелнике одељења ГО Земун.

Учесници фокус групе имали су прилике да се упознају како са методологијом, тако и са садржајем свих еколошких области значајних за израду ЛЕПА-а Земуна.

После кратке презентације чланова Радне групе за израду ЛЕАП-а, учесници су узели учешће у дискусији. Изнети су и конкретни предлози. Између осталог, да се смањи број међуградских аутобуса који користи централне земунске саобраћајнице, да се регулише испуштање отпадних вода у мелиорационе системе, да се реши питање упуштања отпадних вода у реку Дунав, да се у сарадњи са експертима са Пољопривредног факултета Универзитета у Београду организују едукативни семинари за пољопривреднике у циљу смањења коришћења пестицида..

 

Посебно је интересантан предлог да ГО Земун покрене иницијативу за постављање рециклажних острва за сакупљање ПЕТ, МЕТ амбалаже и старог папира.  Јачањем капацитета предузећа за рециклажу ПЕТ амбалаже делимично би се решио проблем  неконтролисаног бацања пластичне амбалаже,  а са друге стране би се отворио простор за запошљавање стручних кадрова.

 

Руководилац Радне групе за израду ЛЕАП-а Нада Ђурић позвала је све присутне учеснике фокус гурпе да у писаном облику доставе своје предлоге, уз напомену да ће израдом ЛЕАП Земуна корист имати грађани Земуна.

 

Picture 003