ЛЕАП ЗЕМУНА ПОД ЛУПОМ СТРУЧЊАКА И ГРАЂАНА

25. фебруар 2011.

Наставак јавне расправе за утврђивање мера и активности у спровођењу Локалног еколошког акционог плана Земуна (ЛЕАП),  одржана је у оквиру фокус групе са новим учесницима 24. фебруара 2011. године.Овога пута, у фокус групи учествовали су стручњаци из домена грађевине и санитарног инжењеринга.  Учешће су прихватили и представници Клуба матичне културе Земуна, одборник Скупштине ГО Земун Зденко Штромар, као и начелници Одељења ГО Земун.

 

Учесници фокус групе имали су прилику да се упознају са методологијом,  садржајем свих еколошких области значајних за израду ЛЕАП Земуна и предлозима мера и активности које треба у планираном периоду предузети.

После кратке презентације чланова Радне групе за израду ЛЕАП-а, учесници су изнели конкретне предлоге. Између осталог, да се на земунске улице врате тролејбуси и трамваји,  да се уклоне ћевабџинице и пекаре које испуштају дим испод стамбених објеката, да се због повећане буке не дозволи измештање сплавова са потеза око Хотела Југославија ка земунској обали, да се уведе најмање десет нових подземних контејнера у старом градском језгру, да се приликом увођења нове водоводне инфраструктуре у рубна земунска насеља поведе рачуна о увођењу и канализације, да се обрадиво земљиште припреми за производњу органске хране.

Учесници фокус групе су увидели значај доношења стратешког документа из области заштите и очувања животне средине и изразили спремност да својим деловањем подрже његово спровођење у пракси.

 

DSCN0005