Кућа са сунчаним сатом

27. фебруар 2015.

Репрезентативна једноспратница с угаоним еркером подигнута је 1823. године и припадала је грчкој породици Зико. На фасади крила у Дубровачкој улици налази се сунчани сат (1828) који у сунчаним данима показује месно време. У кући је последње године живота провео јавни радник, књижевник и правник Јован Суботић (+1886). Заштићена зграда, обликована у стилу ампира, убраја се у најлепше у граду.

 

kuca-sa-sunc.satom-m