КРЕИРАЈМО ОПШТИНСКИ БУЏЕТ ЗАЈЕДНО

29. новембар 2022.

Позивамо грађане да заједно креирамо буџет Градске општине Земун за следећу годину.

Будите наши партнери и дајте предлоге шта је то што треба урадити у Земуну.

Попуњавањем формулара учествујете у креирању буџета ГО Земун за 2023. годину.

Важно је да заједнички поставимо циљеве и дефинишемо приоритете развоја Земуна.

Више информација