КОНТИНУИРАНО ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛА У ЗЕМУНСКИМ НАСЕЉИМА

08. фебруар 2023.

Градска општина Земун у складу са програмом редовног одржавања каналске мреже у земунским насељима Батајница, Бусије, Грмовац и Угриновци на годишњем нивоу ангажује механизацију да чисти и прокопава канале.

 

У претходном периоду на свим локацијама третирано је више од 30 канала.

 

Обновљена је каналска мрежа у дужини од пет километара са 200 прилаза кућама које имају ћуприју испред капије у улицама Иришкој, Војачкој, Јасеновачких мученика, Краља Стефана Томаша и Драге Михајловић у Батајници.

 

Такође, радило се и у Новосадској улици, Посавској, док је у Улици Мале међе 28 нова поред чишћења канала изграђена кишна канализација са сливницима.

 

По истом принципу третиране су критичне тачке у Бусијама, Угриновцима и Грмовцу, где се радило на измуљавању и даљем прокопавању канала, чија је основна улога да у себе приме вишак подземних вода, али и атмосферских падавина у систем канала Галовица.

 

Тренутно се ради на обнови канала у шест улица у насељу Шангај и очекује се завршетак радова до краја марта.

 

Машине су ангажоване и у насељу Бусије у улицама Бегечкој, Симона Злоковића и Светозара Боројевића од Бојне, а у плану су радови у још четири улице у овом земунском насељу.

 

Почетком марта месеца Градска општина Земун почеће са обновом канала дуж седам улица у Угриновцима. Између осталог, на измуљавању канала, санацији ћуприја, и кошењу стрњике и корова радиће се у Угриновачких солунаца, Школској и Улици Скељани.

 

Редовно одржавање мелиорационе каналске мреже у Земуну континуирано спроводи и Водопривредно предузеће ”Галовица”.

 

Одржавање канала неопходно је због регулације одвођења сувишних вода и регулисања нивоа подземних вода на обрадивим површинама.

 

Како би широка каналска мрежа функционисала, идентификују се проблематичне тачке које настају ширењем грађевинског реона, у којима су се бројни канали нашли у оквиру насеља, што захтева веће ангажовање на њиховом одржавању, будући да имају вишеструку улогу у заштити од сувишних вода.