КОНКУРС ЗА РАЗВОЈ СТОЧАРСТВА

22. јун 2011.

Градски Секретаријат за привреду 31. маја 2011. године расписао је конкурс за доделу подстицајних средстава у области сточарства на територији Града Београда у 2011. години. Подстицајна средства могу се користити за набавку квалитетних стеоних јуница холштајн-фризијске расе у циљу унапређења говедарске производње и боље снабдевености тржишта града млеком и млечним производима.

Право на коришћење подстицајних средстава, која се додељују као наменска и бесповратна, у процентуалном износу од 75 одсто од цене коштања квалитетне стеоне јунице, под условима утврђеним овим конкурсом има физичко лице – носилац пољопривредног газдинства које испуњава следеће услове:

–   Да има регистровано пољопривредно газдинство на територији града Београда,

–   Да се налази у активном статусу,

–   Да има пребивалиште на територији града Београда,

–   Да поседује најмање три (3), а највише десет (10) уматичених грла говеда у сопственом запату и поседује одговарајући објекат за узгој говеда,

–   Да се налази на катастарској парцели на територији града Београда, а која је у власништву подносиоца пријаве.

Више информација о року и начину достављања пријава можете сазнати у Одсеку за привреду Градске општине Земун, контакт особа: Жељко Бајат,

тел: 011/3778-552, zeljko.bajat@zemun.rs

 

FARMA KRAVA