КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ОБАЛОУТВРДЕ ЗЕМУНСКОГ КЕЈА

08. октобар 2021.

Градска општина Земун у сарадњи са Удружењем архитеката Србије расписала је позивни анонимни конкурс за урбанистичко архитектонско идејно решење обалоутврде Земунског кеја.

Повод за расписивање овог конкурса је потреба за уређењем, реконструкцијом и изградњом приобалног водног земљишта (као јавне површине), водних површина и објеката у делу лесног одсека Дунава и приобаља са акваторијом у Земуну на потезу од Пупиновог моста до Гардоша. Обавеза расписа конкурса је условљена планом детаљне регулације простора између улица: Цара Душана, саобраћајнице Т6, лесног одсека Дунава, Земунског гробља и границе Регулационог плана Старог језгра Земуна–Прегревица – општина Земун.

Најбољи конкурсни рад изабраће жири  у саставу: проф. др Зоран Ђукановић председник жирија и представник Удружења архитеката Србије, Гаврило Ковачевић, председник Градске општине Земун и представник Наручиоца, Милица Јовић Кораћ, мас.инж. архитектуре, представник Наручиоца, др Жаклина Глигоријевић, архитекта, представник Удружења архитеката Србије, проф. др Душан Игњатовић, архитекта, представник Удружења архитеката Србије.

Позвани учесници конкурса су: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд, Машинопројект копринг а.д., Београд и Revolution Architects, доо, Београд.

Адреса на коју се предају радови је: Удружење архитеката Србије, Ул. Кнеза Милоша 7а/III, 11000 Београд, Србија. Рок за предају радова конкурса 7. децембар,2021.

Више информација о конкурсу