КЛИЗИШТА СЕ ПРИЈАВЉУЈУ БЕОКОМ СЕРВИСУ

26. мај 2014.

26.05.2014

 

На састанку Координационог тима за праћење стања на клизиштима на територији града Београда одржаног 23. маја 2014. договорено је да се сва новонастала клизишта пријављују Беоком сервису.

Грађани треба да се обрате Беоком сервису на телефон 0800 110011, а са свих мрежа мобилних оператера на телефон 011 3090 007.

Беоком сервис ће све пријаве проследити Координационом  тиму и стручно- оперативним тимовима градских општина.