КЕЈ ОСЛОБОЂЕЊА ЗАСИЈАО НОВИМ СЈАЈЕМ

13. октобар 2022.

Реконструкција Кејa ослобођења је завршена. Радови који су обухватили потез од улице Стевана Марковића до краја обалоутврде, у дужини од непуних 1100 метара започети су 18. октобра 2021. године, а завршени 10. октобра ове године, када је и пуштен саобраћај. Пројектом реконструкције обухваћене су саобраћајне површине, реконструкција постојеће и изградња недостајуће комуналне инфраструктуре. Радове је извео Секретаријат за инвестиције Града Београда.

 

Изграђена је нова водоводна мрежа у делу Кеја ослобођења од Његошеве улице до краја саобраћајнице. Осим тога, према пројекту на делу од Његошеве до краја обалоутврде изграђен је и нови колектор кишне канализације. Реконструисан је део постојеће и изграђена је нова фекална канализација на коју су превезани сви кућни прикључци.

Приликом реконструкције примењена је ситна камена коцка, као и асфалт, а на раскрсници улица Змај Јовине, Караматине и Кеја ослобођења формиран је кружни ток, који ће значајно побољшати одвијање саобраћаја у том делу града. Дуж улице задржан је постојећи дрворед, док су местимично замењена стара стабла. Обновљено је и јавно осветљење, прецизније, задржан је постојећи концепт осветљења уз увођење нових стубних места. Замењене су све светиљке савременим ЛЕД сијалицама, као и постојећи стубови јавног осветљења новим металним стубовима са лирама. Урађена је реконструкција и изградња нових телекомуникационих водова у укупној дужини од 920 метара.

 

Овим је Старо језгро Земуна вратило некадашњи сјај и добило изглед реномираних туристичких места каквим се Европа дичи.