КАКО УПЛАТИТИ НОВЧАНУ ПОМОЋ УГРОЖЕНИМА ОД ПОПЛАВЕ

21. мај 2014.

21.05.2014

 

Грађани који желе да уплате новчану помоћ могу то да ураде преко уплатног рачуна

Града Београда – текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града гласе: 840-744141843-14, у позиву на број: модел 97,  а у наставку 39-501-04. Заинтересовани грађани све додатне информације могу добити бесплатним телефонским позивом на број 0800-110-011 или

Владе Републике Србије
ДИНАРСКИ РАЧУН: 840-3546721-89, СВРХА УПЛАТЕ: отклањање последица ванредних околности – поплаве
НАМЕНСКИ ДЕВИЗНИ РАЧУН: 01-504619-100193230-000000-0000

ИНСТРУКЦИЈА ЗА УПЛАТУ ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Уплата хуманитарне помоћи жртвама поплава у Србији путем PayPal-а из 193 земље и региона омогућена је путем адресе floodrelief.gov.rs.

Такође, директном линку ка PayPal налогу може се приступити и са сајта:

Рaчун припaдa диплoмaтскoм прeдстaвништву Србиje у Брисeлу oдaклe сe нoвaц дирeктнo прeбaцуje нa рaчун Влaдe Рeпубликe Србиje нaмeњeн пoмoћи угрoжeнимa oд пoплaвa.