Ичкова кућа

27. фебруар 2015.

Подигнута је 1793. год. са спратом који је формиран од високо мансардног крова и убраја се у зграде из прелаза барока у класицизам. У њој се налазила гостионица са свратиштем за људе, коње и запрежна возила, касније под називом «Код Краљевића Марка». У њој је боравио трговац и посредник између београдских, солунских и других трговаца Петар Ичко, који је после увођења дахијске управе пребегао у аустријски погранични Земун. Од 1802. године је једна од значајних личности у припремању Првог српског устанка 1804.год. У  ослобођеној Србији Петар Ичко је дипломата и 1806. године је с Портом закључио мир. После пожара (1982) зграда је темељно реконструисана.

 

ickova_kuca_sl