ИНТЕГРАЦИЈА ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ИЗ УГЛА МЛАДИХ

25. септембар 2012.

У циљу реализације пројекта „Успостављање услуга помоћи у кући за рањиве групе избеглица и ИРЛ у Земуну“ који спроводи Градска општина Земун са партнером Градским центром за социјални рад, а уз помоћ Европске уније, Канцеларија за младе  градске општине Земун одржала је састанак са релевантним учесницима ради промовисања боље интеграције избеглица и интерно расељених лица у друштво.

Учесници састанка били су менаџер пројекта Дафина Башановић, представници Канцеларије за младе, Општинског одбора Црвеног крста Земун, Удружења спортиста и Удружења лекара опште породичне медицине Србије. Сврха састанка је била размена искустава, умрежавање и побољшање координације са заинтересованим странама које могу допринети побољшању положаја младих међу избеглицама и ИРЛ са територије општине Земун.

У уводном излагању менаџер пројекта Дафина Башановић упознала је присутне са активностима  које су предвиђене пројектом и истакла да је општина кроз овај пројекат дала свој допринос систему социјалне заштите и истовремено се кроз сервис намењен искључиво избеглицама бори против изолације и дискриминације тих породица.   

Координатор Канцеларије за младе Бојан Бајагић је присутнима приказао презентацију Локалног акционог плана за младе и рад Канцеларије за младе. Истакнуто је да је ЛАП за младе (2011-2015) урађен и усвојен на основу истраживања потреба младих у коме су приоритети развијање социјалне инклузије и побољшање живота младих кроз усмеравање ка правим вредностима. Након тог излагања представник Канцеларије за младе Зорана Дринчевић истакла је да се укључивањем младих из реда избеглица у активности које спроводи канцеларија, значајно могу унапредити знања и вештине ове осетљиве категорије људи.  

У наставку састанка водила се дискусија на тему побољшања положаја младих из наведених група, на којој су учесници састанка изразили задовољство предузетим активностима и настојањем Општине Земун да побољшава положај младих.

 

1_10

 

2_8 (1)

 

3_7 (1)